Grote Sprong Voorwaarts

Genormaliseerde bevolkingsaantallen (1958 is 1,00) voor enige landen in Azië en de wereld in zijn geheel (zwarte kromme). De stijging tussen 1958 en 1962 varieert tussen de 8% en 14% voor India, Indonesië, Pakistan, Thailand en Taiwan. Communistisch China stagneert en stijgt slechts 1% over dezelfde periode, een verschil van 10% met de gemiddelde stijging van zijn buurlanden. In 1958 bedraagt de bevolking van het vaste land van China 646,7 miljoen volgens het US Census Bureau, waaraan alle gegevens ontleend zijn. De algemene maatregelen van bestuur uitgevaardigd door het Centraal Comité onder leiding van Mao Zedong naar aanleiding van het tweede Chinese vijfjaren plan, ook wel de "Grote Sprong Voorwaarts" genoemd, hebben geleid tot een bevolkingstekort van 65 miljoen in vier jaar, afwezigen bestaande uit; voortijdig gestorvenen - naar schatting zijn 30 tot 40 miljoen mensen verhongerd - ongeborenen en vluchtelingen.

 
t