Historische Bevolkingscijfers

'Population Statistics Home Page' van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht Bron: E.H.Kossmann, DE LAGE LANDEN 1780-1980 (Amsterdam 1986). Bron: D.J. van de Kaa e.a.(red.),EUROPEAN POPULATIONS (Dordrecht 1999). Bron: De bevolkingstabel van de provincies van België De reeks van Klein Goldewijk en Battjes voor België Bron: De bevolkingstabel van de provincies van Nederland Parametrisatie Wereldbevolking m.b.v. twee onafhankelijke e-machten voor deze periode.

PawPlot - P.Duinker


Bevolkingsevolutie in de periode 1500 - 2000 van Nederland (blauw) en België (rood en magenta). De aantallen zijn in eenheden van één miljoen logaritmisch uitgezet langs de verticale as. De zilvergrijze getrokken kromme toont het verloop van 1/550 maal de wereldbevolking over dezelfde periode. Nederland heeft in 1500 een bevolking gelijk aan 1,8‰ van het totaal en in 2000 is dit toegenomen tot 2,5‰. In het laatste halve millennium is de Nederlandse bevolking zo'n 40% sneller gegroeid dan de wereldbevolking. De tekst linksboven is klikbaar en leidt naar de webpagina's met de data.

 
WERELDBEVOLKING EEUW DER KONINGINNEN THUIS