1980 - Metingen versus Natuurlijke Ruis - 2010

Our conclusion that global temperature is nearing the level of dangerous climate effects implies that little time remains to achieve the international cooperation needed to avoid widespread undesirable consequences. CO2 emissions are the critical issue, because a substantial fraction of these emissions remain in the atmosphere “forever”. The principal implication is that avoidance of dangerous climate change requires the bulk of coal and unconventional fossil fuel resources to be exploited only under condition that CO2 emissions are captured and sequestered.

Opmerkingen
1. De berekende afwijking van de metingen t.o.v. natuurlijke variatie resulteert in een chi-quadraat voor de laatste drie decennia gelijk aan 21,9 voor drie vrijheidsgraden en dat komt overeen met een zeer kleine kans van de orde 10-6. Een zelfde resultaat wordt bereikt voor de overeenkomstige gegevens van de troposfeer.

 
vorige Zeespiegel thuis